تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

پیام سلامت

روز جهانی ایدز
۱۰ آذر ۱۴۰۰

روز جهانی ایدز

تقویم دانشگاه

 • ۱۰ آذر
  روز جهانی ایدز
 • ۱۲ آذر
  روز جهانی معلولان
 • ۱۴ آذر
  روز رابطان بهداشت
 • ۱۶ آذر
  روز دانشجو
 • ۲۵ آذر
  روز پژوهش