سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


فراخوان مناقصه یک مرحله ای واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام صادق ع دلیجان را به شماره 96-36 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس :

www.setadiran.ir

   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  23/12/1396 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  تاریخ 09/01/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت :  روزیکشنبه  تاریخ 19/01/ 1397  ساعت 19:00

زمان بازگشایی پاکت ها :  روزدوشنبه  تاریخ 20/01/1397  ساعت 10:00   

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved